Sasuke cosplay by Osmosa Hefa // おさ ! (@osaosa__)

Sasuke cosplay

Sasuke cosplay 私たちは遠く離れていますが、私たちの心は関連しています
. .
Watashitachiha tōkuhanarete imasuga, watashitachi no kokoro wa kanren shite imasu ~
. .
@indocosugram
#cosplay #sasuke #sasukecosplay #sasukeuchihacosplay #sasukegaiden #cosplaysasuke #keiranfest #keiran #keiransmoephy #keiran7 #uchiha #boruto #naruto #anime #cosuindogram #indocosugram #japan #japanese

Comments

comments